Polisen krävs på upphandlingsböter

Pressmeddelande

Konkurrensverket går till domstol med kravet att Polismyndigheten ska dömas att betala 200 000 kronor i böter/upphandlingskadeavgift. När upphandlingar av skyddsvästar för 85 miljoner kronor genomfördes följdes inte upphandlingsreglerna.

Poliser har sitt arbete behov av olika typer av skyddsvästar. Trots att Polismyndigheten (tidigare Rikspolisstyrelsen) har annonserat upphandlingar vid flera tillfällen de senaste åren har det inte tecknats något ramavtal som konkurrensutsatts enligt upphandlingslagstiftningen. En upphandling har avbrutits och gjorts om, andra har överprövats på begäran av missnöjda leverantörer. Resultatet blev att skyddsvästar köptes in utan tillämpning av lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS).

Förvaltningsdomstolen i Stockholm har i februari 2015 slagit fast att det skett en överträdelse av LUFS, men att det aktuella avtalet ska bestå på grund av ett så kallat tvingande hänsyn till allmänintresse. I sådana fall är Konkurrensverket skyldigt att gå till domstol med krav på böter/ upphandlingskadeavgift.

- Självklart har poliser behov av skyddsutrustning, men även sådana inköp ska konkurrensutsättas enligt gällande regler säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i en kommentar. 

Polisen har annonserat upphandlingar, men inte kunnat slutföra dessa i tid, bland annat på grund av att överprövningar har dragit ut på tiden. Konkurrensverket har därför valt att kräva 200 000 kronor i böter/ upphandlingsskadeavgift, vilket är ett förhållandevis lågt belopp sett till kontraktsvärdet.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80 jimmy.dominius@kkv.se
Per Karlsson, chefsjurist, tfn 076-542 15 56
Kristoffer Sällfors, processråd, tfn 08-700 16 07

Senast uppdaterad:

Relaterad information