Policy för prioritering av ärenden fastlagd

Publicerad

Konkurrensverket har lagt fast en policy för prioritering av konkurrens- och upphandlingsfrågor.

Under senare delen av 2009 har Konkurrensverket fått in synpunkter från olika intressenter på ett förslag till prioriteringspolicy. En policy har nu lagts fast.  

Vid prioriteringar väger Konkurrensverket in följande faktorer: Hur allvarligt problemet eller förseelsen är. Hur viktigt det är att få ett vägledande beslut. Om någon annan myndighet eller aktör är bättre lämpad att agera i frågan eller om den bättre tas om hand med hjälp av ett annat regelverk.

Relaterad information