Planerat förvärv kräver fördjupad undersökning

Publicerad

Konkurrensverket har beslutat att inleda en särskild undersökning och närmare granska Assa Sverige AB:s anmälda förvärv av lås- och beslagsgrossisten Prokey.

Lås- och beslagföretaget Assa Sverige AB har i december 2012 anmält att företaget ingått avtal om att förvärva ensam kontroll över Prokey Aktiebolag.

För att kunna ta slutlig ställning till om företagskoncentrationen medför att en dominerande ställning skapas eller förstärks krävs ytterligare utredning och analys av de effekter som koncentrationen kan komma att ge upphov till. Konkurrensverket har därför beslutat att genomföra en särskild undersökning.

Beslutet innebär att Konkurrensverket har möjlighet att utreda ärendet upp till tre månader. Senast den 15 juli 2013 ska Konkurrensverket besluta om affären ska lämnas utan åtgärd eller om Konkurrensverket ska ansöka hos Stockholms tingsrätt om att stoppa förvärvet.

Relaterad information