Parallellimport av läskedrycker - retursystem

Publicerad

Konkurrensverket lägger ned sin utredning om AB Svenska Returpack och AB Returpack PET missbrukat sin dominerande ställning vid försäljning av klisteretiketter på förpackningar av alkoholfria drycker.

Parallellimportörer av alkoholfria drycker har ansett att det uppstått inträdeshinder på den svenska marknaden då dessa är hänvisade till att endast köpa klisteretiketter från AB Svenska Returpack och AB Svenska Returpack PET för sin ommärkning av förpackningar.

Under utredningens gång har det dock visat sig att Returpack-företagen sänkt priserna på klisteretiketterna väsentligt, vilket bidragit till att det inte i första hand är priserna på klisteretiketter som utgör ett konkurrensproblem. Konkurrensverket gör därmed bedömningen att det inte finns tillräckliga skäl att vidta ytterligare utredningsåtgärder och avskriver ärendet.

Konkurrenstryck från parallellimportörer spelar en viktig roll för konsumenterna. Eftersom det finns risk för att anslutningsvillkoren för förpackningar till Returpack-företagens retursystem skapar utestängande effekter kommer Konkurrensverket framöver att följa upp hur dessa villkor utformas.

Relaterad information