På nya platser inom Konkurrensverket

Publicerad

Peter Delden ny avdelningschef och Angelo Skog ansvarig för tipsfunktionen från 1 juni.

Peter Delden är utsedd till ny avdelningschef för vår konkurrensavdelning som särskilt arbetar med konkurrenfrågor i skärningspunkten mellan offentlig och privat verksamhet. Peter har närmast jobbat som ansvarig för Konkurrensverkets tipsfunktion och har lång erfarenhet av att arbeta med konkurrensfrågor. Angelo Skog tar över som ansvarig för tipsfunktionen.

Ansvaret för forskningsfrågor har flyttats till chefsekonomavdelningen.

Relaterad information