Överlappande styrelseledamöter bäddar för samarbete

Pressmeddelande

När samma personer sitter i styrelser för flera konkurrerande företag leder det till ökade möjligheter för samarbete mellan företagen, något som kan vara förbjudet enligt konkurrensreglerna. Det visar en forskningsrapport som tagits fram på uppdrag av Konkurrensverket.

I rapporten ”Svenska aktiebolags styrelsenätverk” har universitetslektor Love Bohman, verksam vid Stockholms universitet, analyserat hur vanligt det är att styrelseledamöter sitter i konkurrenternas styrelser. De gemensamma styrelseledamöterna binder samman bolag och ger bolagen större möjlighet till effektiv koordinering och strävan mot gemensamma/överensstämmande mål, framhåller författaren.

I Sverige är det tillåtet för styrelseledamöter i företag att även sitta i styrelser i konkurrerande företag. I andra länder, till exempel USA, är detta förbjudet.

Av rapporten framgår att den bransch där det är allra vanligast att samma personer sitter i konkurrenade företags styrelser är el- och energiproducerande företag.

– Från Konkurrensverket har vi sedan tidigare varit mycket kritiska till att de tre stora energiproducenterna tillsammans äger samtliga svenska kärnkraftverk och sitter i kärnkraftsbolagens styrelser. Den nya rapporten visar att fenomenet med överlappande styrelser förekommer även på andra områden. Det är nyttig information, säger Dan Sjöblom, generaldirektör för Konkurrensverket.

Rapporten betonar att det, även om det finns överlappningar mellan konkurrerande företags styrelser, i sig inte kan tas till intäkt för att otillåtet samarbete mellan företagen förekommer. Rapportens syfte är istället att visa på den ökade möjligheten för sådana samarbeten.

Konkurrensverket ger regelbundet forskare i uppdrag att närmare studera vissa frågor för att på så sätt bidra till fördjupad kunskap på områden som rör konkurrens och offentlig upphandling. Det är författaren själv som svarar för slutsatserna och bedömningarna i rapporten.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80, eller 076-542 15 80
Joakim Wallenklint, forskningssamordnare, tfn 08-700 16 03
Love Bohman, universitetslektor, Stockholms universitet, tfn 08-16 32 21

Relaterad information