Överdomstol ändrar tidigare dom mot vårdföretag

Pressmeddelande

Patent- och marknadsöverdomstolen gör nu en annan bedömning än Stockholms tingsrätt och friar tre vårdföretag som misstänkts för otillåtet samarbete inför en upphandling.

Stockholms tingsrätt dömde 2015 tre vårdföretag att tillsammans betala drygt 28 miljoner i böter/konkurrensskadeavgift. Enligt Konkurrensverket, som tog dem till domstol, skulle de ha samarbetat på ett otillåtet sätt i samband med en upphandling som gjordes av Stockholms läns landsting. Genom samarbetsavtalen mellan vårdföretagen ville de, enligt Konkurrensverket, minska riskerna för att stå utan avtal med landstinget.

Företagen valde att överklaga domen till högsta instans, och Patent- och marknadsöverdomstolen gör nu en annan bedömning än Konkurrensverket och Stockholms tingsrätt och friar de tre företagen.

– Jag kan konstatera att Patent- och marknadsöverdomstolen inte delar tingsrättens uppfattning att samarbetsavtalen mellan vårdföretagen syftade till att begränsa konkurrensen, säger Karin Lunning, tf. generaldirektör för Konkurrensverket.

Domen från Patent- och marknadsöverdomstolen går inte att överklaga.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80, jimmy.dominius@kkv.se
Per Karlsson, chefsjurist, tfn 076-542 15 56

Senast uppdaterad:

Relaterad information