Otillåtet att frångå villkoren i upphandlat avtal

Publicerad

Trosa kommun har frångått villkoren i sitt upphandlade avtal för fastighetsdrift genom att köpa tjänster som inte har omfattats av avtalet. Det konstaterar Konkurrensverket i ett tillsynsbeslut.

Köpet ses som ett nytt kontrakt som borde ha konkurrensutsatts enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Eftersom kommunen inte konkurrensutsatte köpet utgör detta en otillåten direktupphandling.

Till omständigheterna i ärendet hör att Trosa kommun fick problem med en upphandlad leverantör under en pågående ombyggnation av en simhall. Problemen resulterade i att kommunen sa upp avtalet med leverantören.

I den uppkomna situationen valde kommunen att använda ett annat avtal, avtalet för fastighetsdrift, för att få de tjänster som den uppsagda leverantören skulle ha utfört levererade. Eftersom detta avtal inte omfattade tjänsterna bröt kommunen mot LOU.

Kommunen borde noggrant ha sett över omfattningen av det avtal som användes och samtidigt ha reflekterat över andra alternativa tillvägagångssätt än köp från avtalet. Ett alternativ hade exempelvis varit att avropa de återstående tjänsterna från nästkommande leverantör i turordningen i den upphandling som föregick avtalet med den uppsagda leverantören. Ett annat alternativ hade varit att genomföra en behovsanalys och därefter annonsera tjänsterna på nytt.

Senast uppdaterad:

Relaterad information