Östgötatrafikens köp av biogas är olagligt

Pressmeddelande

Östgötatrafikens avtal med Svensk Biogas i Linköping AB om leverans av biogasbränsle är ett varukontrakt som skulle ha upphandlats enligt upphandlingsreglerna. Eftersom det inte har skett är upphandlingen olaglig. Det har Konkurrensverket konstaterat i ett beslut.

Östgötatrafiken, som är huvudman för kollektivtrafiken i Östergötland, har ingått ett avtal med det kommunalägda bolaget Svensk Biogas i Linköping AB om leverans av biogasbränsle till länets kollektivtrafik. Avtalet gäller i 15 år och beskrivs av parterna själva som en storaffär som totalt är värd cirka 1,5 miljarder kronor.

Konkurrensverket bedömer att avtalet i upphandlingsrättslig mening är ett kontrakt med ekonomiska villkor och att Östgötatrafiken inte har visat att Svensk Biogas är den enda leverantör som under de kommande 15 åren skulle kunna leverera biogasbränsle till kollektivtrafiken i Östergötland. Eftersom någon upphandling inte genomfördes innan avtalet skrevs har Östgötatrafiken brutit mot lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF).

Konkurrensverket framhåller i sitt beslut att andra leverantörer kan lida skada av att Östgötatrafiken på ett olagligt sätt har utestängt dem från möjligheten att konkurrera om kontraktet. Dessutom kan det inte uteslutas att Östgötatrafiken hade kunnat göra en bättre affär om man hade genomfört en upphandling enligt upphandlingsreglerna.

Konkurrensverket bedömer att Östgötatrafikens lagbrott är synnerligen allvarligt och strider både mot EU:s lagstiftning och de svenska upphandlingsreglerna.

För ytterligare information, kontakta: Daniel Johansson, föredragande, tfn 08-700 15 74

Relaterad information