Olika pris på samma läkemedel

Pressmeddelande

Priserna för identiska läkemedelsprodukter varierar ofta med 6-9 procent mellan landstingen. Att det finns relativt stora prisspridningar för helt homogena produkter tyder på att effektivare upphandlingar och bättre konkurrens skulle kunna leda till lägre priser.

Det framgår av en ny rapport från Konkurrensverket.

Landstingen köpte rekvisitionsläkemedel för 7,6 miljarder år 2015, vilket utgör 19 procent av totalmarknaden för läkemedel. Med rekvisitionsläkemedel avses läkemedel som används på sjukhus och i annan sluten- och öppenvård (läkemedel som hämtas ut på vanliga apotek ingår alltså inte).

Konkurrensverket har kartlagt marknaden för rekvisitionsläkemedel och vilka priser som landstingen erhållit i sina upphandlingar. Priserna varierar ofta med 6 och 9 procent mellan landstingen.

– På några varuartiklar är prisspridningen betydligt större, vilket visar att det går att påverka vilken konkurrens och därmed vilka priserna man får vid upphandlingarna, säger Dan Sjöblom, generaldirektör för Konkurrensverket.

I stort sett alla landsting gör samverkansupphandling med något/några andra landsting. De som inte gör det är de tre storstadslandstingen.

– Det är viktigt att upphandlingarna och den konkurrens som uppstår följs upp och ligger till grund för fortsatta upphandlingar. Alltför få upphandlingar och för långa avtalstider kan i sämsta fall få motsatt effekt – det vill säga att priserna stiger igen, säger Dan Sjöblom.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80 jimmy.dominius@kkv.se
Leif Nordqvist, sakkunnig ekonom, tfn 08-700 16 92

Senast uppdaterad:

Relaterad information