Olagliga avfallskontrakt drabbar konsumenterna

Pressmeddelande

Flera kommuner i Sverige har skrivit avtal om avfallshantering utan lagstadgad upphandling. Konkurrensverket skickar nu ut en enkät till samtliga kommuner, kommunala avfallsbolag och kommunalförbund för att kartlägga omfattningen av lagöverträdelserna.

Sedan några månader genomför Konkurrensverket en granskning av olika kommuners upphandling av avfallstjänster. Det har då kommit fram att ett antal kommuner och kommunala avfallsbolag har ingått avtal utan att ha gjort en upphandling enligt upphandlingsreglerna. Nu går Konkurrensverket vidare i sin undersökning och ställer frågor till landets samtliga kommuner, kommunalförbund och kommunala avfallsbolag.

- Ytterst drabbas hushållen och konsumenterna om kommunerna gjort dåliga avtal utan upphandling. Utöver att det kan ha begåtts lagbrott kan avtalen dessutom ha inneburit att kostnaderna för avfallshantering har blivit högre än vad de kunde ha blivit efter regelrätta upphandlingar, säger generaldirektör Claes Norgren i en kommentar.

Hittills har Konkurrensverket konstaterat att det har gjorts olagliga avtal utan offentlig upphandling hos följande kommuner och kommunala bolag: Vimmerby, Tranås, Ödeshög, Hylte, Varberg, Mönsterås och Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB. Fler upphandlingar av avfallstjänster granskas just nu av Konkurrensverket.

I enkäten ställs ett flertal frågor som rör avfallshantering, bland annat om insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall. Alla avtal med ett kontraktsvärde över 200 000 kronor vill Konkurrensverket få kännedom om.

- Lagstiftningen kring offentlig upphandling är ingenting man kan välja att använda när eller om man vill, den gäller för alla upphandlande myndigheter och enheter, säger Claes Norgren.

För ytterligare information, kontakta:
Anders Svenson, upphandlingssakkunnig, tfn 08-700 16 78 eller 073-773 16 78
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 073-773 15 80

Relaterad information