Ola Billger ny kommunikationschef på Konkurrensverket

Pressmeddelande

Ola Billger blir avdelningschef på den nyinrättade kommunikationsavdelningen vid Konkurrensverket. Han kommer närmast från Svenska Dagbladet.

Konkurrensverket stärker sin organisation och anpassar den till de nya uppdrag som kommer under de närmaste åren. Bland annat har en ny kommunikationsavdelning bildats, och till chef för avdelningen har Ola Billger utsetts.

Ola Billger har i flera år arbetat på Svenska Dagbladet i olika roller som journalist och på olika chefspositioner. Han tillträder sin tjänst på Konkurrensverket den 1 mars 2014. Ola Billger kommer att ingå i ledningsgruppen vid Konkurrensverket.

– När Konkurrensverket tar över ansvaret för ett samlat upphandlingsstöd är det naturligt att fokusera på kommunikation. Jag är glad att Ola Billger nu är med oss i arbetet att ta oss an de nya uppgifterna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

– Det ska bli mycket roligt att få arbeta i en organisation som växer och utvecklas och där kommunikation är ett viktigt verktyg för att nå målen, säger Ola Billger i en kommentar.

Sedan årsskiftet har Konkurrensverket omorganiserats för att vara beredda att ta emot de nya arbetsuppgifterna med ett samlat upphandlingsstöd. Redan nu har ett ansvar för innovationsupphandlingar tillkommit. Den 1 mars kommer de uppgifter som idag ligger hos Kammarkollegiets upphandlingsstöd att föras över till Konkurrensverket. Den 1 juli avses den upphandlingsstödjande verksamheten hos Miljöstyrningsrådet att inordnas hos Konkurrensverket.

Nästa år har regeringen för avsikt att ytterligare stärka upphandlingsstödet hos Konkurrensverket.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Kristina Geiger, stf generaldirektör, tfn 08-700 16 50

Relaterad information