Ökad valfrihet är bra för fondbolag och kunder

Pressmeddelande

Sparandet i premiepensionssystemet är i dag begränsat till fem fonder per person samtidigt. Konkurrensverket föreslår att spararna ska få möjlighet att välja fler fonder för att öka möjligheterna för nya och mindre fondbolag att konkurrera. Premiepensionssystemet är en viktig marknadsförings- och distributionskanal för bolagen. Dessutom innebär fler fondval även ökad riskspridning för den enskilde spararen.

Konkurrensverket har gjort en översyn av den svenska fondmarknaden. I en ny rapport ”Den svenska fondmarknaden – en fördjupning” breddas analysen från den tidigare översynen från 2013. Fokus denna gång har legat på kundrörlighet och fondavgifter.

I rapporten konstateras bland annat att det är storbankerna som fortfarande dominerar fondmarknaden, och att det är hushållen som står för merparten, två tredjedelar, av fondinnehavet. Vinstmarginalerna är relativt höga, men stordriftsfördelar gör att det ändå är svårt för nya aktörer att komma in på marknaden. Kundrörligheten har ökat jämfört med situationen för 15-20 år sedan.

Det finns också tecken på att konkurrensen har ökat på marknaden, och en indikation är att förvaltningsavgifterna har sjunkit något de senaste åren, bland annat till följd av den ökade populariteten bland indexfonder.

– Det är tydligt att nya och mindre aktörer har det svårare att göra sig gällande på fondmarknaden. För att stärka konkurrensen med de stora, etablerade aktörerna är det viktigt att helst sänka, men i vart fall inte höja, inträdesbarriärerna. Kunderna behöver ha flera olika aktörer att välja mellan, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

En åtgärd som diskuteras i rapporten är att spararna i premiepensionssystemet ska få välja fler än fem fonder i sitt premiepensionssparande. Det skulle förbättra konkurrensförutsättningarna överlag på marknaden.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076 542 15 80 jimmy.dominius@kkv.se
Stefan Åkerblom, projektledare, tfn 08-700 16 14

Senast uppdaterad:

Relaterad information