Ökad tillgänglighet till SMHI:s basinformation

Publicerad

Konkurrensverket har granskat SMHI:s avgiftspolicy för basinformation. Under utredningen av ärendet har SMHI fattat beslut om att erbjuda aktuell information fritt till marginalprissättning. Risken för konkurrensbegränsningar minskar därmed.

Konkurrensverket har utrett om SMHI tillämpar något förfarande som gynnar den egna affärsverksamheten i förhållande till andra företag och som kan leda till konkurrensbegränsningar. Under utredningens gång har SMHI beslutat om att från 1 januari 2014 fritt tillgängliggöra basinformation (data och produkter från SMHI:s anslagsfinansierade verksamhet) och att sätta leveransavgiften till högst marginalkostnaden.

Relaterad information