Ökad möjlighet att byta läkemedel främjar priskonkurrens

Publicerad

Konkurrensverket är positivt till ett förslag om att ge patienter utökad möjlighet att byta ut läkemedel som ligger utanför förmånerna till motsvarande läkemedel som omfattas av dem. En utvidgad möjlighet till utbyte kommer på sikt att leda till en bättre priskonkurrens för läkemedel som inte ingår i förmånerna, till nytta för både patienterna och det allmänna.

Konkurrensverket har lämnat synpunkter på förslagen i en slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånerna. Läkemedel utanför förmånerna är inte subventionerade och omfattas inte av högkostnadsskyddet, vilket kan leda till höga kostnader för patienterna.

Att öka möjligheten att byta ut läkemedel minskar, enligt Konkurrensverket, incitamentet för företag att ta ut sina produkter ur förmånerna för att undvika generisk konkurrens. För att patienterna ska få nytta av de lägre priserna är det dock viktigt att apoteken blir skyldiga att informera om när det går att byta till ett billigare läkemedel inom förmånerna.

Patienter som behöver receptbelagda läkemedel är inte en konsument i vanlig bemärkelse eftersom de inte själva kan välja vilka läkemedel som ska användas. Därför anser Konkurrensverket att det är motiverat att staten ställer krav på att apoteken ska informera patienterna om när det är möjligt att byta till ett läkemedel med lägre pris.

I rapporten föreslås det även att apoteken blir skyldiga att lämna prisuppgifter till en oberoende priswebb. Med hjälp av priswebben ska patienter och föreskrivare kunna jämföra priserna för receptbelagda läkemedel som ligger utanför förmånerna. Konkurrensverket är positivt till förslaget, som kan underlätta för patienter att väga in priset vid val av apotek.

Konkurrensverket anser dock att det är svårt att bedöma vilken effekt den oberoende priswebben kan få prisutvecklingen på längre sikt för de aktuella läkemedlen. Därför bör det göras en uppföljning av prisutvecklingen av läkemedel som föreskrivs utanför förmånerna.

Senast uppdaterad:

Relaterad information