Ökad kundrörlighet leder till högre kvalitet och lägre priser på bankmarknaden

Publicerad

Jeanette Carlsson Hauff har inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning belyst kundrörligheten på bankmarknaden utifrån en analys av marknaden och de eventuella hinder för rörlighet som potentiellt kan föreligga.

Denna studie är den tredje i raden som Konkurrensverket varit med och tagit fram om kundrörlighet på bankmarknaden. De två tidigare publicerades 2001 respektive 2009 och det är tydligt när man jämför denna studie med de två tidigare att det över tid skett en markant ökning av kunder som kompletterat eller bytt bank. Denna ökning kan delvis förklaras av en ökad konkurrens genom att fler företag etablerat sig på bankmarknaden, på kundernas ändrade attityder gentemot banker, på en ökad grad av digitalisering men också att det blivit lättare att byta bank på grund av minskat regel- och administrativt krångel.

Senast uppdaterad:

Relaterad information