Ökad konkurrens på marknaden för bilannonser på internet

Publicerad

Fler nya aktörer har etablerat sig på marknaden för bilannonser online. Det visar en uppföljning som Konkurrensverket har gjort av ett tidigare ärende som rörde annonsplatserna Blocket och Bytbil. Uppföljningen visar också att många bilhandlare inte känner till att Blocket har ändrat sina annonsvillkor.

Efter flera anonyma klagomål från bilhandlare inledde Konkurrensverket 2015 ett ärende som rörde Blocket.se och Bytbil.com. Annonsplatserna Blocket och Bytbil ingår båda i Schibstedkoncernen. Enligt klagomålen missbrukade Blocket sin dominerande ställning på annonsmarknaden genom ett så kallat kopplingsförbehåll. Kopplingen bestod i att bilhandlare som ville annonsera sina fordon på Blockets annonsplats även var tvungna att annonsera på Bytbil. I mars 2017 meddelade Blocket att de skulle ändra sin affärsmodell. Det tidigare upplägget med kopplingen mellan Blocket och Bytbil skulle inte längre gälla. Förändringarna ledde till att Konkurrensverket skrev av ärendet i juni 2017.

Blocket har ändrat sina villkor

Under hösten 2018 genomförde Konkurrensverket en uppföljning av ärendet mot Blocket och Bytbil. Av uppföljningen framgick att många bilhandlare inte kände till att Blocket har ändrat sina villkor för annonsering.

Blocket förändrade sina tidigare villkor för annonsering under 2017. Enligt den nya affärsmodellen gäller inte längre den tidigare kopplingen mellan fordonsannonsering på Blocket och Bytbil. I dag kan bilhandlare välja att annonsera enbart på Blocket utan att också annonsera på Bytbil. Men att den tidigare kopplingen mellan annonskanalerna är borta är det alltså många bilhandlare som enligt enkätsvaren inte känner till.

En marknad i förändring – en ny aktör och flera alternativa annonskanaler

Av Konkurrensverkets uppföljning framgår också att marknaden för bilannonser på internet är en marknad i förändring. Enkätsvaren indikerar att marknaden nu är mera varierad. Efter Konkurrensverkets beslut att skriva av ärendet rörande Blocket och Bytbil under hösten 2017 har ytterligare en aktör etablerat sig på marknaden, dessutom verkar alternativa annonskanaler på internet få en allt större betydelse.

Den nya marknadsaktören Wayke.se etablerade sig under hösten 2017. Etableringen stöttades finansiellt av Motorbranschens Riksförbund (MRF). Wayke är i dag en konkurrent till Blocket och Bytbil.

Ytterligare en större marknadsförändring är att alternativa annonskanaler på internet, till exempel Facebook och Instagram, verkar ha fått en allt större betydelse. Facebook har bland annat lanserat en marknadsplats kallad Marketplace där privatpersoner så väl som företag har möjlighet att annonsera ut olika föremål.

Sedan hösten 2017 har marknaden för bilannonser på internet blivit mer varierad. Ytterligare en aktör har etablerat sig på marknaden och alternativa annonskanaler på internet har fått en allt större betydelse. Observera att cirklarnas storlek inte motsvarar marknadsandelar.

Bildtext: Sedan hösten 2017 har marknaden för bilannonser på internet blivit mer varierad. Ytterligare en aktör har etablerat sig på marknaden och alternativa annonskanaler på internet har fått en allt större betydelse. Observera att cirklarnas storlek inte motsvarar marknadsandelar.

Klicka på bilden för att visa en större version av bilden.

Senast uppdaterad:

Relaterad information