Ökad konkurrens inom infrastruktur välkomnas

Publicerad

Konkurrensverket har yttrat sig över Europeiska kommissionens förslag till en förordning om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation.

Konkurrensverket är generellt sett positiva till åtgärder som innebär ökad infrastrukturbaserad konkurrens. En fördel från konkurrenssynpunkt med förslaget är att det tar sikte på tillträde till den del av värdekedjan som är den mest oförädlade och till att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation.

Konkurrensverket pekar dock på nödvändigheten av att adekvata konsekvensutredningar genomförs bland annat med hänsyn till att Sverige vad gäller utbyggnaden av optisk fiber har kommit långt och ser en risk med att förslagen kan leda till ökade kostnader och ökad byråkrati. Konkurrensverket anser även att förslagen skulle passa bättre i ett direktiv än i en förordning.

Relaterad information