Offentlig upphandling som miljöpolitiskt verktyg

Pressmeddelande

Offentlig upphandling kan användas som ett styrinstrument för att nå miljöpolitiska mål, men andra styrmedel kan vara mer effektiva. Det framgår av en forskningsrapport som gjorts på uppdrag av Konkurrensverket.

I rapporten från Konkurrensverket konstaterar författarna, professor Runar Brännlund tillsammans med fil.dr. Per-Olov Marklund och fil.dr. Sofia Lundberg vid Umeå universitet, att miljökrav vid offentliga upphandlingar visst kan bidra till att uppnå olika miljöpolitiska mål. En avgörande faktor om offentlig upphandling är ett effektivt styrinstrument är om det samtidigt görs andra insatser för att komma åt samma miljöproblem.

Staten och kommunerna köper varje år in varor och tjänster för omkring 500 miljarder kronor. Då är det rimligt att ställa en rad krav på det som köps in, bland annat för att få garantier för att de håller hög kvalitet och lågt pris. Det har under senare år blivit allt vanligare att också ställa olika miljökrav i upphandlingarna.

Det är en komplex uppgift att föra miljöpolitik via offentlig upphandling, menar författarna av rapporten ”Miljöhänsyn i offentlig upphandling”.  Det är inte givet att en upphandling med ställda miljökrav också är det mest kostnadseffektiva sättet att nå ett visst miljömål. I vissa situationer kan ekonomiska styrmedel (skatter, miljöavgifter eller subventioner) vara mer effektiva.

– Det är viktigt att ta tillvara alla möjligheter att nå en bättre miljö samtidigt som vi hushållar med de gemensamma resurserna. Det är bra att vi med denna rapport kan höja kunskapsnivån om hur miljökrav i offentliga upphandlingar kan bidra till en bättre välfärd, säger Konkurrensverkets tf generaldirektör Jan-Erik Ljusberg i en kommentar.

Innan stat eller kommun ställer miljökrav i en offentlig upphandling bör man fråga sig vilka miljöproblem som produktionen eller konsumtionen av den aktuella varan eller tjänsten kan orsaka, och om det finns andra miljöregleringar på området. Om det finns andra regleringar kanske dessa är tillräckliga för att nå målen. Är befintliga regler inte tillräckliga bör man som upphandlare fråga sig om eventuella miljökrav kan vara konkurrensbegränsande.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Pia Bergdahl, ekonom, tfn 08-700 15 85

Relaterad information