Oenigt domstolsbeslut om Hockeyligan

Publicerad

Marknadsdomstolen gör en annan bedömning än Konkurrensverket om Hockeyligans överenskommelser om korttidskontrakt för hockeyspelare.

En oenig Marknadsdomstol har beslutat att upphäva Konkurrensverkets interimistiska (tillfälliga) beslut från 20 september 2012 som innebar förbud för Svenska Hockeyligan (Elitserien) att komma överens om att inte tillåta korttidskontrakt med till exempel NHL-spelare.

– Vi konstaterar att inte alla domare i rätten, på föreliggande underlag, gick på vår linje, säger Konkurrensverkets chefsjurist Per Karlsson.

Domstolen såg inte överenskommelsen som en bojkott riktad specifikt mot NHL-spelare, utan som ett generellt beslut av Hockeyligan riktat mot alla typer av korttidskontrakt.

Konkurrensverket ska nu analysera beslutet och ta ställning till om förutsättningar finns att fortsätta utredningen.

Relaterad information