Nytt vårdvalssystem främjar mångfald och ökad kvalitet

Publicerad

Konkurrensverket stödjer förslaget om fri etableringsrätt i primärvården inom ramen för ett valfrihetssystem. Systemet stärker vårdtagarnas möjlighet att välja vårdgivare och stimulerar utvecklingen mot mångfald och ökad kvalitet inom området.

Det framgår i Konkurrensverkets yttrande över delbetänkandet "Vårdval i Sverige” (SOU 2008:37).

I yttrandet tar Konkurrensverket bland annat upp behovet av att vårdvalssystemet följs upp och utvärderas samt att tillsynsmyndigheten får tillräckliga resurser och effektiva sanktionsmedel mot aktörer som begår allvarliga regelöverträdelser.

Vidare framförs att Konkurrensverket inte har något emot att tilldelas uppdraget som tillsynsmyndighet i konkurrensfrågor som rör vårdvalssystemen.

Relaterad information