Nytt undantag för upphandling från statliga och kommunala företag

Publicerad

Statliga myndigheter, kommuner och landsting kommer i vissa fall inte att behöva tillämpa lagen om offentlig upphandling (LOU) vid inköp från egna företag. Det är innebörden av en ny regel i LOU som träder i kraft den 15 juli 2010.

För att undantaget från upphandlingsskyldigheten ska gälla måste två förutsättningar vara uppfyllda.

  • Den upphandlande myndigheten ska ha en kontroll över företaget som motsvarar den kontroll som myndigheten har över den egna förvaltningen.  
  • Den eventuella verksamhet företaget utför tillsammans med någon annan än den upphandlande myndigheten får endast vara av marginell karaktär.

Dessa två villkor motsvarar de så kallade kontroll- och verksamhetskriterierna (Teckal-kriterierna) som har utvecklats i EU-domstolens rättspraxis.

Undantaget är tillfälligt och upphävs den 1 januari 2013. En statlig utredning har fått i uppdrag att innan dess lämna förslag till en eventuellt permanent lösning.

Relaterad information