Nytt samarbetsavtal med Ryssland

Publicerad

Konkurrensverket har tecknat ett tvåårigt samarbetsavtal med sin ryska systermyndighet, Federal Antimonopoly Service (FAS).

Samarbetsavtalet innebär informationsutbyte mellan myndigheterna i olika former, studiebesök hos Konkurrensverket, regionala seminarier i Ryssland och möten mellan myndigheternas ledningar i Moskva eller Stockholm. Detta samarbetsavtal är det tredje i ordningen.

Samarbetet med den ryska myndigheten inleddes redan 2004. I samband med ett studiebesök hos Konkurrensverket i december 2008 undertecknades ett nytt avtal. Till skillnad från tidigare innehåller det nya avtalet för 2009-2010 också informationsutbyte om offentlig upphandling. Den ryska myndigheten har liksom Konkurrensverket ett tillsynsansvar även för det området.
- Vi är övertygade om att det utvidgade samarbetet med den ryska systermyndigheten kommer att vara till ömsesidig nytta, säger Konkurrensverkets tillförordnade generaldirektör Jan-Erik Ljusberg.

Relaterad information