Nytt allmänt råd om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift

Publicerad

Med anledning av att en ny konkurrenslag träder i kraft den 1 november 2008 har Konkurrensverket tagit fram ett nytt allmänt råd om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift, KKVFS 2008:3.

I det allmänna rådet informerar vi om hur Konkurrensverket tolkar och tillämpar bestämmelserna i konkurrensslagen om eftergift enligt 3 kap. 12 § och 14-15 §§ och nedsättning enligt 3 kap. 13-14 §§.   Ändringarna i konkurrenslagen och i det allmänna rådet innebär att eftergiftsreglerna är tydligare och mer lika de som gäller inom EU.

Det allmänna rådet träder i kraft den 1 november 2008 och ersätter Konkurrensverkets allmänna råd KKVFS 2006:1.  

För ytterligare information, kontakta:
Charlotte Landström, byråchef, tfn 08-700 15 36
Pia Högset, föredragande, tfn 08-700 15 58

Relaterad information