Nykvarns kommun och Nykvarnsbostäder krävs på upphandlingsböter

Pressmeddelande

Nykvarns kommun och det kommunägda Aktiebolaget Nykvarnsbostäder krävs på upphandlingsskadeavgifter/ böter för att inte ha följt upphandlingsreglerna när de köpt asfalteringsarbeten.

Efter en annonserad upphandling under år 2013 ingick Nykvarns kommun och Nykvarnsbostäder ett avtal med en leverantör om asfalteringsarbeten. Avtalet gällde under ett år och kunde förlängas med upp till två år. Redan efter några månader kom det in klagomål till kommunen om att de utförda arbetena inte höll efterfrågad kvalitet. Både kommunen och Nykvarnsbostäder valde att inte förlänga avtalet med leverantören.

Nykvarns kommun och Nykvarnsbostäder träffade i stället den 5 maj 2014 ett avtal med ett annat företag som fortsättningsvis skulle utföra asfalteringsarbeten. Avtalet begränsades inte i tid, och det gäller fortfarande. Respektive kontraktsvärde med de båda beställarna uppgick till sådant värde att avtalet enligt huvudregeln borde ha annonserats. Eftersom både kommunen och Nykvarnsbostäder hade kunnat förutse att avtalet eventuellt inte skulle komma att förlängas, med hänsyn till de upplevda kvalitetsbristerna, fanns det inte heller någon rätt att göra undantag från annonseringsskyldigheten på grund av synnerlig brådska.

– Om en upphandlande myndighet inte vill förlänga ett avtal med en befintlig leverantör måste myndigheten följa upphandlingsreglerna och annonsera de upphandlingar som överstiger gränsen för direktupphandling. Otillåtna direktupphandlingar utan konkurrensutsättning är en av de allvarligaste överträdelserna som finns på upphandlingsområdet, säger Konkurrensverkets ställföreträdande generaldirektör Kristina Geiger.

Nu vänder sig Konkurrensverket till Förvaltningsrätten i Stockholm med kravet att Nykvarns kommun och Nykvarnsbostäder ska dömas att betala sammanlagt 170 000 kronor i upphandlingsskadeavgifter/ böter.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, tfn 08-700 15 80 eller 076 542 15 80
Frida Nordholm, processråd, tfn 08-700 15 30
Magnus Jonson, bitr. avdelningschef Juridiska avdelningen, tfn 08-700 16 68

Senast uppdaterad:

Relaterad information