Nybro Brunn bröt mot upphandlingslagstiftningen

Publicerad

Det av kommunen ägda AB Nybro Brunn har brutit mot lagen om offentlig upphandling när de skulle låta uppföra en trafikskola och när de köpte en lastbilssimulator som skulle användas i trafikskolan.

Det framgår av Konkurrensverkets beslut beträffande ett avtal som Nybro Brunn ingått med Transtorpsfastigheter för uppförande av lokaler för Svenska Trafik och med Transportakademiens förvaring och nyttjande.

Konkurrensverket anser att avtalet mellan Nybro Brunn och Transtorpsfastigheter utgör ett byggentreprenadkontrakt och att Nybro Brunn borde ha tillämpat ett förenklat förfarande eller urvalsförfarande då de tilldelade kontraktet.

Köpet av lastbilssimulatorn från leverantören Thales Services skulle ha skett genom ett öppet förfarande eller selektivt förfarande. Nybro Brunn har inte visat att enbart en leverantör var i stånd att leverera en lastbilssimulator så det finns således inte tillräckliga skäl att använda ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering.

Relaterad information