Nya tillkännagivanden om åtagande vid företagskoncentrationer

Publicerad

Europeiska kommissionen har publicerat reviderade riktlinjer för korrigerande åtgärder vid kontroll av företagskoncentrationer.

Förutom kommissionens praxis på området innehåller tillkännagivandet också EG-domstolens senaste rättspraxis för när åtaganden kan godtas. En av de viktigaste nyheterna är ett formulär där parterna ska beskriva åtagandet och dess effekter på konkurrensen. 

Riktlinjerna ersätter det tidigare tillkännagivandet från 2001.

Relaterad information