Nya siffror om offentlig upphandling

Publicerad

I genomsnitt kommer det in 4,2 anbud inför varje annonserad offentlig upphandling. Det framgår av en ny rapport Siffror och fakta om offentlig upphandling, som innehåller statistik för upphandlingar under 2011.

I rapporten finns mycket intressant läsning. Här några exempel:

  • En nyhet är att Konkurrensverket nu kan redovisa jämförelser över tid. Antalet annonserade upphandlingar har ökat med tre procent och uppgick till omkring 19 300 under 2011.
  • Fler offentliga upphandlingar avgörs efter kriteriet ”det ekonomiskt mest fördelaktiga” anbudet än ”lägsta pris”.
  • Flest anbudsgivare deltog i upphandlingar av Fritids-, kultur- och sporttjänster, där i genomsnitt 7,5 anbudsgivare lämnade anbud.
  • Sju procent av upphandlingarna blev överprövade i domstol. Överprövningar förekom oftast inom branschen Transporter (utom avfallstransport).
  • Den myndighet som annonserade flest upphandlingar var Trafikverket, med 925 stycken, följd av Göteborgs och Stockholms stad, med 337 respektive 283 upphandlingar.
  • Samtliga landsting och nära hälften av kommunerna har infört någon form av valfrihetssystem.

 

 

Relaterad information