Nya regler stoppar otillåtna direktupphandlingar

Pressmeddelande

Kommuner och statliga myndigheter kan dömas att betala en straffavgift (böter), eller få ingångna avtal upprivna, om de gjort otillåtna direktupphandlingar. Det är innebörden av de nya reglerna på upphandlingsområdet. Under våren kan Konkurrensverket ta det första ärendet till domstol.

– Hotet att kunna drabbas av upphandlingsskadeavgift – böter – eller att ingångna avtal förklaras ogiltiga kommer att avhålla kommuner, landsting och statliga myndigheter från att göra otillåtna direktupphandlingar. Fler upphandlingar kommer i fortsättningen att göras enligt reglerna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i samband med ett informationsmöte i Stockholm.

Hittills har det inte funnits någon egentlig påföljd för de myndigheter som inte följt reglerna när de gjort upphandlingar. Nu när det finns ett reellt hot om ogiltighet av ingångna avtal och en upphandlingsskadeavgift (böter) på maximalt tio miljoner kronor kommer fler att följa reglerna.

– Det är viktigt att våra gemensamma skattepengar används på det mest effektiva sättet. Om reglerna följs och alla upphandlingar konkurrensutsätts så minskar risken för korruption, säger Dan Sjöblom.

Vid mötet, där 400 personer, både leverantörer och sådana som arbetar med offentlig upphandling deltog, redogjorde representanter för Konkurrensverket bland annat om de nya upphandlingsreglerna och om hur Konkurrensverket kommer att prioritera i arbetet med att komma till rätta med otillåtna direktupphandlingar.

– Vi kommer att prioritera överträdelser som är särskilt allvarliga och fall som kan få stor vägledande effekt även för andra myndigheters agerande vid upphandlingar, säger Dan Sjöblom.

– Vilket eller vilka ärenden som kan bli aktuellt att ta till domstol kan vi inte säga idag. Men det är viktigt att understryka att vi inte kommer att tveka att använda de möjligheter lagen nu ger när lagens krav har åsidosatts. Vårt syfte är inte att få sanktioner utdömda, utan att bidra till att offentlig upphandling skapar samhällsnytta genom att upphandlingarna sker på ett korrekt och konkurrensutsatt sätt.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076 542 15 80
Peter Lindblom, avdelningschef, tfn 08-700 16 27

Relaterad information