Nya miljoner till forskning om konkurrens och upphandling

Pressmeddelande

Mer än tre miljoner kronor till forskning om konkurrens och offentlig upphandling. Konkurrensverket har fördelat forskningsbidrag till åtta nya projekt, och beslutat om fortsatt finansiering till tio pågående projekt.

Konkurrensverket har ett särskilt anslag för att finansiera forskning om konkurrensfrågor, hur marknader fungerar och om offentlig upphandling. Därmed ökar kunskaperna kring dessa områden som är centrala i vår ekonomi. I år får åtta nya forskningsprojekt dela på närmare 3,5 miljoner kronor i bidrag. Dessutom får flera forskningsprojekt som startat tidigare fortsatta bidrag.

Betydelsen av köparmakt i EU-konkurrensrätten är ett ämne som ska belysas av professor Lars Henriksson vid Handelshögskolan i Stockholm. Han får cirka 1 365 000 kronor under en tvåårsperiod för att studera detta ämne.

Professor Lars Persson vid Institutet för Näringslivsforskning ska titta närmare på Swedish Part of the European Cartel Projekt: "What Do Legal Cartels Tell Us about Illegal Ones?" Han får ca 345 000 kronor för detta projekt under ett år.

Measuring the effect of cartels on price är rubriken på den forskning som lektor Magnus Söderberg vid CERNA på Mines Paris Tech ska ägna sig åt. Han får cirka 1 483 000 kronor i bidrag under tre år.

Professor Mats Bergman vid Södertörns högskola ska fördjupa sig i Competitive Neutrality in Mixed Markets. Närmare 2 miljoner kronor ges i bidrag till detta projekt under en treårsperiod.

Obalanserad budgivning i anläggningsbranschen - en orsak till bristande kostnadseffektivitet? Det är en fråga som dr Johan Nyström vid Statens väg- och transportforskningsinstitut ska belysa och får 641 000 kronor för projektet under ett år.

Market deregulation as a discovery process: A comparative study of monopolist behavior in deregulatory processes in Sweden and Finland är rubriken på den forskning som dr Erik Lakomaa vid Handelshögskolan i Stockholm ska ägna sig åt. Han får närmare 1,4 miljoner kronor för detta projekt under två år.

Lektor Vladimir Bastidas vid Uppsala universitet ska fördjupa sig i The Cost of Legal Certainty: Exklusionary Abuse of Dominance and the Legal Definition of Costs. Drygt 1,4 miljoner kronor under en treårsperiod går till detta projekt.

Cost efficiency in tendered contracts är rubriken på den forskning som professor Jan-Eric Nilsson vid Statens väg- och transportforskningsinstitut ska ägna sig åt och får drygt 900 000 kronor i bidrag under ett år.

Konkurrensverket har också beslutat om fortsatt finansiering av flera redan pågående forskningsprojekt. Bland de ämnen som får bidrag kan nämnas: Relationen mellan högt pris och hög kvalitet i offentliga upphandlingar, kvalitetsuppföljning av upphandlad äldreomsorg, rumslig ekonometri för spårning av karteller i anbudsdata, privatiseringar och konkurrensrättsliga utmaningar.

– Det är viktigt med ny kunskap och nya insikter för att förstå hur upphandling och konkurrens påverkar företag, konsumenter och samhällsekonomin. Jag är mycket nöjd med att Konkurrensverket kan bidra till att flera angelägna forskningsprojekt kan förverkligas, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Joakim Wallenklint, forskningssamordnare, tfn 08-700 16 03

Relaterad information