Nya miljökrav ger mindre utsläpp från fordon

Pressmeddelande

Konkurrensverket har uppdaterat de miljökrav för fordon och transporter som kan ställas vid offentlig upphandling. Kraven syftar till att minska utsläpp från avgasemissioner som bland annat kolmonoxid (CO) och kväveoxider (NOx). Uppdateringen innebär bland annat att kravnivåerna har skärpts för att följa lagstiftningen för Euro-klasser.

Vägtransporterna står för över 90 procent av koldioxidutsläppen från transportsektorn. Genom att ställa krav i upphandlingen av fordon och transporter kan offentlig sektor bidra till att minska utsläppen och på så vis bidra till att nå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan.

– Lagstiftningen för Euro-klasser har skärpts successivt sedan 2001 och våra kriterier, som ger stöd till de upphandlare som vill ställa krav utöver gällande lagstiftning, har skärpts i takt med detta, säger Annie Stålberg, enhetschef för enheten Policystyrning på Konkurrensverket.

Som en del av uppdateringen av kraven har även förklarande texter ändrats. Kraven finns i tre nivåer i form av förslag på upphandlingskriterier. Kriterierna omfattar ett flertal produktgrupper, från köp av fordon och transportertjänster till köp av tjänster där transporter ingår som en del, såsom städtjänster och entreprenader.

– Upphandlande myndigheter har stor frihet att ställa långt gående krav i upphandlingar så länge dessa har koppling till kontraktsföremålet.  Vi tillhandahåller förslag på kriterier som är frivilliga att använda, säger Dan Sjöblom, generaldirektör på Konkurrensverket.

Totalt berörs ett 10-tal kriterier inom sju produktgrupper.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Sanna Efraimsson, föredragande ekonom, tfn 08-586 21 703
Annie Stålberg, enhetschef, tfn 08-700 15 46

Senast uppdaterad:

Relaterad information