Nya medel till konkurrens- och upphandlingsforskning

Pressmeddelande

Redovisningens betydelse för upphandlingsreglerna och nya metoder för att spåra anbudssamverkan. Det är två av de sex forskningsprojekt som nu beviljats forskningsmedel av Konkurrensverket. Merparten av årets projekt har upphandlingsfokus. De nya forskningsprojekten delar totalt på ett anslag om drygt nio miljoner kronor.

Konkurrensverket har ett särskilt anslag för att finansiera forskning om offentlig upphandling och konkurrensrelaterade frågor. Forskningen ska bidra till ökade kunskaper och medverka till utveckling inom dessa områden.

– Ny kunskap och forskning på upphandlings- och konkurrensområdena är viktigt. Båda områdena förändras ständigt och de omfattar mycket stora belopp. Ytterst är det konsumenterna och skattebetalarna som vinner när konkurrens och offentlig upphandling fungerar, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Flera av de projekt som beviljats bidrag i år sträcker sig tre år framåt i tiden. Forskningen har stor spännvidd och belyser varierade ämnesområden; allt från Johan Lundberg vid Umeå universitets Utvärdering av metoder för spårning av anbudssamverkan inom offentlig upphandling till forskaren Stefan Brehm, vid Lunds universitet som inriktar sin forskning på brott mot mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling.

Björn Tyrefors Hinnerich från Institutet för Näringslivsforskning har beviljats medel för En utvärdering av privata utövares effektivitet inom ambulanssjukvård och konsekvenser för upphandling.

Stefan Olsson, professor i finansrätt vid Karlstads universitet kommer att se över värdering av upphandling och redovisningens betydelse för upphandlingsreglerna.

Ytterligare ett projekt berör offentlig upphandling. Det är Mihaly Fazekas vid University of Cambridge som står bakom forskningsprojektet: Public procurement cartels: novel measurment and insights.  

En av dem som beviljats finansiering för projekt relaterat till det konkurrensrättsliga området är David Granlund vid Umeå universitet, som avser undersöka Priseffekter av konkurrens från parallellimport och terapeutiska alternativ för patentskyddade läkemedel. 

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80, jimmy.dominius@kkv.se Joakim Wallenklint, funktionsansvarig för forskningsfrågor, tfn 08-700 16 03.

Senast uppdaterad:

Relaterad information