Nya ledamöter i Konkurrensverkets råd för forskningsfrågor

Pressmeddelande

Konkurrensverkets råd för forskningsfrågor får sex nya ledamöter. Forskning om konkurrens och upphandling får bidrag via Konkurrensverket.

Konkurrensverkets råd för forskningsfrågor ska stimulera forskningen på konkurrens- och upphandlingsområdet samt tillföra Konkurrensverket resultat från utvecklingen, främst inom de ekonomiska och juridiska vetenskaperna, som kan ha betydelse för verksamheten.

Följande sex nya ledamöter har utsetts i forskningsrådet: Svend Albaeck, docent i nationalekonomi, generaldirektoratet för konkurrensfrågor inom EU-kommissionen, Bryssel. Karin M. Ekström, professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet och verksam vid Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK). Caroline Heide-Jørgensen, professor i juridik, Københavns Universitet. Lars Henriksson, docent i juridik vid Handelshögskolan i Stockholm. Astri Muren, docent i nationalekonomi, Stockholms universitet. Lars Sörgard, professor i nationalekonomi, Norges Handelshøyskole (NHH), Bergen.

Följande personer sitter i rådet sedan tidigare: Eva Edwardsson, doktor i juridik vid Uppsala universitet. Hans-Henrik Lidgard, professor i civilrätt vid Lunds universitet. Sofia Lundberg, doktor i nationalekonomi vid Umeå universitet. Rune Stenbacka, professor i nationalekonomi vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors.

Ordförande i rådet är Dan Sjöblom, generaldirektör, Konkurrensverket.

Rådet för forskningsfrågor har som en av sina uppgifter att delta i beredningen av ärenden om fördelning av medel till forskning kring konkurrens- och upphandlingsfrågor.

– Konkurrensverket har sedan en tid ett breddat uppdrag som omfattar även offentlig upphandling och problem när offentlig näringsverksamhet konkurrerar med privat. För att få nya perspektiv har vi velat vidga kretsen av rådsmedlemmar även utanför Sverige, säger Dan Sjöblom.

– Vi har också fått mer pengar från staten för att stimulera forskning. Det finns en förväntan att upphandlingsfrågor ska få mer uppmärksamhet i fortsättningen. Årets anslag är på 13 miljoner kronor, en höjning med drygt sex miljoner.

För ytterligare information, kontakta:
Josefin Nilsson, sekreterare i Rådet för forskningsfrågor, tfn 08-700 16 66
Kerstin Riese, presskontakt, tfn 08-700 16 58

Relaterad information