Nya instruktioner för Konkurrensverket och Upphandlings­myndigheten

Publicerad

Nu har regeringen utfärdat nya myndighets­instruktioner för Konkurrensverket och Upphandlings­myndigheten. Instruktionerna innehåller information om ansvarsområden och ledningsform för de båda myndigheterna från och med 1 september 2015.

Av ändringarna i Konkurrensverkets instruktion framgår att det att Konkurrensverket även i fortsättningen är förvaltningsmyndighet för konkurrensfrågor och tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen. 

Den nya Upphandlingsmyndigheten kommer att ta över det samlade ansvaret för att utveckla, förvalta och stödja den upphandling som genomförs av upphandlande myndigheter och enheter.

Av bägge myndigheters instruktion framgår det även att det ska finnas en särskild samverkan dem emellan.

Senast uppdaterad:

Relaterad information