Nya föreskrifter om anmälan av företagskoncentrationer

Publicerad

Med anledning av att en ny konkurrenslag träder i kraft den 1 november 2008 har Konkurrensverket tagit fram nya föreskrifter om anmälan av företagskoncentrationer KKVFS 2008:2. Föreskrifterna träder i kraft den 1 november 2008.

Föreskrifterna och allmän information angående reglerna om anmälan av företagskoncentrationer finns att läsa här intill.

De nya föreskrifterna innehåller övergångsbestämmelser som reglerar förhållandet mellan de nya och de äldre reglerna. 

För koncentrationer som uppstår den 1 november 2008 eller senare gäller de nya reglerna. Koncentrationer som uppstått före den 1 november 2008 ska bedömas enligt de äldre reglerna, konkurrenslagen (1993:20) och KKVFS 2006:3  (102 kb).

För ytterligare information, kontakta:
Camilla Nyroos, föredragande, tfn 08-700 15 18 Christina Szatek, konkurrenssakkunnig, tfn 08-700 16 62

Relaterad information