Ny vägledning ger stöd vid direktupphandling

Publicerad

Ibland är det svårt för upphandlande myndigheter och enheter att avgöra om mindre inköp behöver annonseras enligt upphandlingslagstiftningen. Omständigheter som återkommande inköpsbehov och det potentiella kontraktets värde i förhållande till andra kontrakt av samma slag kan påverka skyldigheten att annonsera inköpet.

De upphandlande myndigheterna och enheterna måste därför inför en upphandling identifiera samt ta ställning till vad som kan påverka beräkningen av kontraktsvärdet. Detta för att säkerställa att inköpet kan göras utan föregående annonsering.

Konkurrensverkets vägledning ”Är inköpen av samma slag?” riktar sig främst till upphandlare, upphandlingschefer och upphandlingsjurister. Vägledningen har som syfte att vara ett metodstöd som ska göra det lättare för upphandlande myndigheter och enheter att avgöra vad som är varor och tjänster av samma slag.

För ytterligare information, kontakta:
Malin Cope, sakkunnig, telefon: 08 586 21 734

Senast uppdaterad:

Relaterad information