Ny vägledning för företagskoncentrationer

Publicerad

Konkurrensverket har tagit fram en ny vägledning för anmälan och prövning av företagskoncentrationer. Vägledningen innehåller information om Konkurrensverkets handläggning av företagskoncentrationer.

Den 1 januari 2018 fick Konkurrensverket utökad beslutanderätt i fråga om företagskoncentrationer. Den nya vägledningen har anpassats till de genomförda lagändringarna och de åtgärder som har införts med anledning av den utökade beslutanderätten.

Senast uppdaterad:

Relaterad information