Ny strategi för tillsyn av lagen om valfrihetssystem

Publicerad

Konkurrensverkets mål med tillsynen enligt lagen om valfrihetssystem är att bidra till att reglerna följs och att valfrihetssystem utformas och utvecklas så att god konkurrens uppnås.

Konkurrensverket har fått en årlig anslagshöjning med fem miljoner kronor för 2013–2015. Medlen ska användas för tillsynsarbete inom lagen om valfrihetssystem. Av den nu antagna strategin framgår det att det är särskilt viktigt att i tillsynen fokusera på att leverantörerna agerar under konkurrensneutrala villkor, att villkoren är transparenta och att den upphand-lande myndigheten inte ställer mer långtgående krav på leverantörerna än vad som är nödvändigt för att uppfylla den målsättning som eftersträvas.

Relaterad information