Ny skrift om de nya upphandlingsreglerna

Publicerad

Nu finns en ny skrift om de nya upphandlingsreglerna ”Upphandlingsreglerna – en introduktion” att beställa eller ladda ner på Konkurrensverkets webbplats.

Skriften är en introduktion till den nya lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster för upphandlingar inom försörjningssektorerna (LUF). Lagarna trädde ikraft den 1 januari 2008.

Relaterad information