Ny skrift: More Pros and Cons of Merger Control

Publicerad

Borde alla länder pröva företagskoncentrationer? Hur kan vi utvärdera om konkurrensmyndigheterna tillämpar regelverket på ett bra sätt? Det är ett par av de frågor som belyses i skriften More Pros and Cons of Merger Control.

Skriften innehåller artiklar från en konferens med samma tema som Konkurrensverket arrangerade under 2012.

Relaterad information