Ny reglering av byggandet riskerar att snedvrida konkurrensen

Publicerad

Konkurrensverket avstyrker Boverkets förslag om att klimatdeklarationer ska regleras i lag. En reglering måste baseras på beräkningar av klimatpåverkan som tar hänsyn till en byggnads påverkan över hela livscykeln. Med det nuvarande förslaget riskerar konkurrensen mellan byggmaterial och konstruktioner att snedvridas.

Förslaget läggs fram i Boverkets rapport Klimatdeklarationer av byggnader (2018:23). Konkurrensverket är positiv till att klimatdeklarationer regleras i lag men avstyrker trots det Boverkets förslag.

Konkurrensverket anser att det med nuvarande förslag finns en risk att konkurrensen snedvrids mellan olika byggmaterial och konstruktioner eftersom utformningen inte tar hänsyn till en byggnads klimatpåverkan över hela livscykeln.

Konkurrensverket avstyrker även Boverkets förslag till ny lag och en ny förordning om dokumentationssystem för byggprodukter, det vill säga en förteckning av produkter som ingår i nya byggnader och anläggningar. Förslaget presenteras i Boverkets rapport Dokumentationssystem för byggprodukter (2018:22).

Konkurrensverket anser att en nationell reglering av dokumentationssystem för byggprodukter kan påverka konkurrensen på bygg- och materialsektorn på ett negativt sätt. Det blir dyrare att bygga och gör det svårt för små och medelstora företag att konkurrera med stora byggföretag. Även utländska företag får svarare att konkurrera eftersom den loggbok som föreslås av Boverket skulle vara unik för Sverige och därmed öka hindren för de utländska bolagen att etablera sig på den svenska marknaden.

Senast uppdaterad:

Relaterad information