Ny rapport om staten, marknad och regleringar

Publicerad

Ny rapport om staten, marknad och regleringar

Rapporten visar tydligt att historiskt sett är 1990-talets omregleringsvåg inte unik när det gäller regelförändringar av marknader och monopol. Rapporten visar snarare att den fas som präglats av statliga monopol varit relativt begränsad.

Det är professorerna Jan Ottosson, Uppsala universitet, och Lena Andersson-Skog, Umeå universitet, som på uppdrag av Konkurrensverket skrivit rapporten.

I rapporten framhåller författarna bland annat att staten har intagit olika förhållningssätt i olika sektorer i olika tider. Det finns också, enligt författarna, anledning att framöver diskutera uppfattningen att monopol och marknader är varandras absoluta motsatser när det gäller regleringsregimer inom olika sektorer.

– Ny och fördjupad kunskap är viktiga bidrag i arbetet med att förstå mekanismer i ekonomin och skapa underlag för framtida beslut. Den möjlighet som Konkurrensverket har att ta initiativ till uppdragsforskning bidrar till detta, säger Konkurrensverkets ställföreträdande generaldirektör Kristina Geiger.

Relaterad information