Ny rapport om idrott och konkurrensrätt

Pressmeddelande

Idrottsverksamhet har vid flera tillfällen kommit att granskas från ett konkurrensrättsligt perspektiv. Men det går att undvika konflikter med konkurrensreglerna. I en ny forskningsrapport, som gjorts på uppdrag av Konkurrensverket, beskrivs regelverket.

I rapporten framhåller författaren, docent Johan Lindholm vid juridiska institutionen vid Umeå universitet, bland annat att de aktörer som bedriver kommersiell idrottslig verksamhet noga bör överväga om den modell som de använder sig av lever upp till de krav som följer av konkurrensbestämmelserna.

Rapporten ger en översikt av aktörer och exploateringsmodeller med fokus på den del av den kommersiella exploateringen som kallas för ”sports marketing”. Författaren ger också 12 konkreta rekommendationer som olika aktörer bör beakta.

– Kommersialisering av idrott kan ske på många olika sätt och kan omsätta stora belopp. Därmed är det också viktigt alla berörda beaktar det konkurrensrättsliga perspektivet, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Forskningsrapporten, som gjorts på uppdrag av Konkurrensverket är ett led i att öka kunskaper och insikter på områden som rör konkurrens och offentlig upphandling. Författaren ansvarar själv för alla slutsatser och bedömningar i rapporten.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076 542 15 80, jimmy.dominius@kkv.se
Joakim Wallenklint, forskningssamordnare, tfn 08-700 16 03

Senast uppdaterad:

Relaterad information