Ny ledamot i Konkurrensverkets råd för upphandlingsfrågor

Pressmeddelande

Tom Madell, professor i juridik vid Umeå universitet, har utsetts till ny ledamot i Rådet för upphandlingsfrågor som är knutet till Konkurrensverket.

Tom Madells forskning rör bland annat gränstrakterna mellan offentlig rätt och privaträtt samt offentligt-privat samarbete, offentlig upphandling och konkurrensfrågor. Tom Madell efterträder Eva Edwardsson, lektor i juridik vid Uppsala Universitet.

Rådet för upphandlingsfrågor är knutet till Konkurrensverket. Under perioden 2009/2010 kommer Rådet att ha följande sammansättning:

Mats Bergman, professor i nationalekonomi, Uppsala universitet och Södertörns högskola Ulrica Dyrke, sakkunnig, Företagarna Börje Hed, teknologie doktor, Samres AB Charlotta Lindmark, chefsjurist, Banverket Tom Madell, professor i juridik, Umeå universitet Lars Parkbring, ordförande, Miljöstyrningsrådet Gunnar Stålberg, upphandlingschef, Landstinget Dalarna Eva Sveman, förbundsjurist, Sveriges Kommuner och Landsting

– Rådet för upphandlingsfrågor bidrar mycket aktivt med värdefulla synpunkter som rör upphandlingsfrågor. Vi kan på detta sätt ha en levande och framåtsyftande dialog med företrädare från olika delar av landet som är väl insatta i praktiskt upphandlingsarbete, med leverantörserfarenheter och från den akademiska världen, säger generaldirektör Dan Sjöblom.

För ytterligare information, kontakta: Eva Jilkén, sekreterare i Rådet för upphandlingsfrågor, tfn 08-700 16 08 Kerstin Riese, presskontakt, tfn 08-700 16 58 Läs mer om konkurrens och offentlig upphandling på www.konkurrensverket.se

Relaterad information