Ny ledamot i Konkurrensverkets råd för forskningsfrågor

Publicerad

Tobias Indén, docent i juridik vid Umeå universitet, har utsetts till ny ledamot i rådet för forskningsfrågor som är knutet till Konkurrensverket.

Tobias Indén efterträder Tom Madell och tillträder sitt förordnande den 1 oktober 2012.

Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom är ordförande i rådet för forskningsfrågor och sedan tidigare ingår följande personer i rådet:

Svend Albaek, docent i nationalekonomi, generaldirektoratet för konkurrensfrågor, EU-kommissionen
Caroline Heide-Jørgensen, professor i juridik vid Københavns Universitet
Lars Henriksson, professor i juridik vid Handelshögskolan i Stockholm
Sofia Lundberg, docent i nationalekonomi vid Umeå universitet
Kristina Nyström, docent i nationalekonomi vid Kungliga Tekniska högskolan
Katarina Olsson, professor i juridik vid Lunds universitet
Rune Stenbacka, professor i nationalekonomi vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors Lars Sørgard, professor i nationalekonomi, Norges Handelshøyskole (NHH), Bergen

Joakim Wallenklint är sekreterare i rådet för forskningsfrågor och forskningssamordnare på Konkurrensverket.

Relaterad information