Ny lagregel om konkurrens på lika villkor

Publicerad

I en lagrådsremiss föreslår regeringen en komplettering av konkurrenslagen som innebär att staten, kommuner eller landsting i vissa fall kan förbjudas att bedriva näringsverksamhet på ett sådant sätt att det skadar konkurrensen.

- Det är bra att vi nu får regler som hanterar detta område. Den gråzon som funnits i gränslandet mellan privat och offentlig näringsverksamhet regleras nu. Det välkomnar vi, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Relaterad information