Ny lag sätter stopp för ojust konkurrens

Pressmeddelande

Kommuner, landsting och staten ska kunna hindras att bedriva näringsverksamhet som snedvrider konkurrensen. Det är innebörden av det förslag som regeringen nu lämnat till riksdagen.

- Det är bra att vi nu får regler som kan hindra offentliga aktörer att konkurrera med privata företag på ojusta villkor. Det här är ett viktigt komplement till förbuden i konkurrenslagen. Det säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Förslaget innebär att Konkurrensverket eller företagare ska kunna gå till Stockholms tingsrätt och få ett förbud för en kommun, för en statlig aktör eller för ett landsting att bedriva näringsverksamhet på ett visst sätt som snedvrider konkurrensen. Ett undantag är om verksamheten (förfarandet) är försvarbar från allmän synpunkt.

En kommun, ett landsting, eller en statlig myndighet som bedriver näringsverksamhet kan inte göra det på helt lika villkor som ett privat företag. Förutsättningarna är i grunden olika. En myndighet eller en kommun kan inte gå i konkurs, och det finns en finansiell styrka och garantier hos en kommun eller en myndighet som väldigt få privata företag kan komma i närheten av.

- Den nya lagregeln kommer att ha en avhållande effekt. Kommuner och myndigheter som driver, eller planerar att starta, verksamheter som konkurrerar med företag på marknaden kommer i fortsättningen att behöva tänka sig för noga, säger Dan Sjöblom.

Konkurrensverket får många klagomål som handlar om de konflikter som finns när offentliga aktörer konkurrerar med privata företag. Ofta är det små företag som verkar på lokala marknader som har drabbats av den här typen av ojämlik konkurrens.

Konkurrensverket välkomnar de nya reglerna som föreslås gälla från den 1 januari 2010.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Johan Hedelin, avdelningschef, tfn 08-700 15 31

Relaterad information