Ny infrastruktur på apoteksmarknaden?

Pressmeddelande

– De senaste dagarnas uppgifter i pressen om Apotekets bildande av ett gemensamägt företag med Medco är oroande, säger Konkurrensverkets generaldirektör Claes Norgren.

– Om Apoteket AB:s styrelse nu beslutar om att bilda ett sådant bolag kan det innebära att bolaget i skydd av sitt lagstiftade monopol, och tillsammans med ett privat företag, bygger upp infrastruktur som framtida konkurrenter blir beroende av för att kunna sälja läkemedel till konsumenter, säger Claes Norgren.


Apoteket AB har idag monopol på försäljning av läkemedel till konsument och har under lång tid haft möjlighet att bygga upp en stark position. Inför avveckling av apoteksmonopolet har Apoteket AB därför stora konkurrensfördelar, exempelvis genom redan gjorda investeringar i butiksnät och annan infrastruktur, betydande samproduktions- och skalfördelar i verksamheten, tillgång till strategiska butikslägen, välkänt varumärke samt ett informationsövertag om marknaden.


– Konkurrensverket anser att det är ytterst angeläget att frågor om ny infrastruktur på en marknad bereds på ett brett sätt och att staten inför den kommande konkurrensutsättningen skapar goda förutsättningar för en väl fungerande marknad, säger Claes Norgren.

 För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller  073-773 15 80.

Relaterad information