Ny fastighetsmäklarlag gynnar konsumenterna

Publicerad

Konkurrensverket tillstyrker förslaget till ny fastighetsmäklarlag. Förslaget ger bland annat ökade möjligheter till tillsyn av branschen och tillåter att avtal ingås elektroniskt. Det främjar konkurrensen och gynnar konsumenterna.

I utredningen Utökad tillsyn över fastighetsmäklarbranschen (SOU 2018:64)föreslår regeringen att den nuvarande fastighetsmäklarlagen ersätts av en ny lag som bland annat ger Fastighetsmäklarinspektionen ökad tillsyn över fastighetsmäklarbranschen. Konkurrensverket tillstyrker förslaget. Det är konkurrensneutralt mellan små och stora företag. Regleringen innehåller inte heller några etableringshinder för nya aktörer.

Utredningens förslag till digitalisering välkomnas av Konkurrensverket. Förslaget innebär bland annat att avtal om uppdrag kan ingås med stöd av elektroniska underskrifter. Det främjar konkurrensen och gynnar konsumenterna.

I forskningsrapporten Konkurrens på fastighetsmäklarmarknaden, hur fungerar den och vilka åtgärder kan vara motiverade? (2014:3) som har tagits fram på uppdrag av Konkurrensverket framhåller författarna att konkurrensen på fastighetsmarknaden i allt väsentligt fungerar bra, men att den skulle kunna bli ännu bättre om mäklares förmedlingstid med ensamrätt förkortas. Konkurrensverket anser att förslaget om kortare förmedlingstid med ensamrätt skulle kunna bidra till ännu högre kundrörlighet på marknaden.

Senast uppdaterad:

Relaterad information