Ny bok om konkurrens och offentlig näringsverksamhet

Pressmeddelande

Offentlig näringsverksamhet påverkar konkurrensen. I en ny bok, som Konkurrensverket tagit fram, pekar ett antal internationella forskare på viktiga insikter och lärdomar från forskning om samhällsstyrda företag som konkurrerar med privata.

– Nu till årsskiftet får vi i Sverige en ny regel i konkurrenslagen som reglerar hur kommuner, landsting och statliga myndigheter får bedriva säljverksamhet i konkurrens. Med boken, där ett antal forskare medverkat, bidra vi också med en teoretisk grund som visar hur marknader påverkas av konkurrens från samhällsstyrda företag. Det är mycket värdefullt, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Forskarantologin, som i år har titeln “The Pros and Cons of Competition in/by the Public Sector” ingår i den serie skrifter som Konkurrensverket gett ut med olika teman. I anslutning till att skriften tas fram arrangeras varje år ett forskarseminarium på samma tema. Vid årets seminarium deltog dryg 100 forskare, advokater och företrädare för konkurrensvårdande myndigheter. Tidigare ämnen som tagits upp till behandling har varit till exempel vertikala konkurrensbegränsningar, prisdiskriminering, informationsutbyte och prövning av företagskoncentrationer.

Gianni De Fraja, verksam vid universiteten i Leicester och i Rom lägger i sitt kapitel en teoretisk nationalekonomisk grund för att analysera interaktionen mellan privata och offentliga aktörer när de verkar på samma marknad. Områden han särskilt belyser är bankmarknaden, traditionell varumarknad och olika välfärdsområden.

D. Daniel Sokol vid universitet i Florida ger en exposé över de regler som olika länder valt för att styra konkurrens från offentligt ägda företag. Han belyser även frågan från ett bolagsstyrningsperspektiv.

Två andra författare som medverkat i forskarantologin är Hans W Friederiszick och Jakub Kałużny från företaget ESMT Competition Analysis. De drar erfarenheter från EU:s kontroll av statsstöd när de skriver om relationen mellan konkurrenspolitik och offentligt ägda företag.

Michael Steinicke, professor i offentlig upphandling vid Syddansk universitet i Odense, behandlar i sitt bidrag relationen mellan offentlig upphandling och statsstöd.

Nästa års forskarantologi på temat ”Pros and Cons” kommer att vara hur olika typer av standarder påverkar konkurrensen.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Arvid Fredenberg, biträdande chefsekonom tfn 08-700 15 41

Relaterad information